E-handelslogistik

Vi utmanar och utvecklar logistik för företag inom digital handel. Med fokus på lönsamhet, effektivitet och snabbrörlighet erbjuder Logent kompletta lösningar för er e-handelslogistik.

En komplett partner för effektiv e-handelslogistik

Handeln via digitala kanaler utvecklas i allt snabbare takt och detta i de flesta branscher. Genom den ökande digitaliseringen ställs både högre och nya krav på logistiken för såväl växande som etablerade e-handelsföretag och det krävs anpassningar i logistiken för att hantera en ny typ av efterfrågan och behov. Ett framgångsrikt e-handelsföretag måste bland annat kunna erbjuda snabba, säkra och bekväma leveranser, säkerställa en välfungerande returhantering och samtidigt upprätthålla en tydlig och personlig kommunikation med sina kunder.

Många e-handelsföretag har sett behovet av att fokusera på sin kärnverksamhet för att nå framgång och låter därför specialister driva och utveckla logistikfunktionen.

Med fokus på lönsamhet, effektivitet och snabbrörlighet erbjuder Logent kompletta lösningar för er e-handelslogistik. Tillsammans med kunden utvecklar och skapar vi konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Vi har ett brett utbud av tjänster inom e-handel såsom: strategi, analys, genomförande, flytt, implementation, transport- & lagerstyrning, drift, bemanning, tullhantering och mycket mer.