Fordonsindustrin

Vårt branschkoncept för fordonsindustrin är baserat på att vi kan kombinera olika tjänster i Logents verksamhet och på så sätt erbjuda en lösning för delar av eller hela kundens logistikfunktion.

Michael Sköld

Business Development Manager

michael.skold@logent.se

+46 721 82 62 32

Logistiklösningar för fordonsindustrin

I de koncept Logent format för fordonsindustrin använder vi Logents samlade resurser och kompetenser – allt ifrån erfarna logistikkonsulter vid design och skapande av rätt lösning och nätverk, till koncernens affärsområdesinriktade resurser som site- och bemanning, hamn- och terminalnätverk, tullhantering och utbildning. Detta kompletteras med Logents resurser inom transportstyrning med fokus på upphandling, bokning och styrning – oavsett transportsätt. Som stöd till lösningen har vi även utvecklat ett avancerat IT-stöd i syfte att styra och följa upp kundens flöde.

Målet är alltid att hitta de mest optimala och effektiva lösningarna för att leverera produkten, oavsett om det är en ny bil eller en komponent till tillverkningen.

Utvecklade koncept för fordonsindustrin

Färdiga bilar – Finished Vehicle Logistics

Som helhetsleverantör av transporter och integrerade logistiktjänster, är vi specialiserade på att stödja fordonsindustrin med omfattande logistiklösningar som möjliggör för biltillverkare att hantera leveranskedja mer effektivt och kostnadseffektivt.

 • Distributionslösningar på väg och järnväg
 • Design och styrning av logistiklösningar
 • 4PL och transportstyrning
 • Yard- och terminalhantering
 • Tull- och dokumenthantering
 • Helpdesklösningar
 • Track & Trace med full visibilitet i hela flödet
 • Stuveritjänster inkluderat ankomstbesiktning
 • Pre Delivery Inspection (PDI)
 • Skadehantering
Emballagehantering

Logent har specialiserat sig på att utveckla och drifta lösningar inom emballagehantering för bland annat fordonsindustrin. Vi har idag ett flertal större operativa siter i bland annat Göteborg, Skövde och Hallsberg där vi tar ansvar för hela eller delar av flödet kopplat till emballagehantering.

Våra lösningar täcker till exempel:

 • Sortering
 • Reparation
 • Tvätt
 • Återvinning/skrotning enligt certifierade processer
 • Rebundling (”buntning”)
 • Transportbokning- och styrning
 • Tullhantering
 • Lagerhantering
Materialhantering – Inbound/Vehicle parts logistics

Genom vår logistikkompetens och erfarenhet av att hantera tidskritiska verksamheter och varuflöden kan vi hjälpa dig er att hantera och optimera dina delar av er leveranskedjan. Förutom våra lösningar för färdiga bilar, erbjuder vi end-to-end lösningar inom logistik i syfte att stödja komplexa produktions- och eftermarknadsflöden. Våra kunder är fordonstillverkare, tillverkare inom tung industri (lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och truckindustri) samt underleverantörer till dessa. Vår marknad är global.

 • Transporter på väg, järnväg, sjö och flyg
 • 4PL och transportstyrning
 • Lagring
 • Sekvensering
 • Fabrikslogistik
 • Tull- och dokumenthantering
 • Logistiks- och nätverksdesign
 • Konsulttjänster
 • Ompackning från leverantörsemballage till kundemballage
 • Kitting
Supportfunktioner

Våra supportfunktioner innefattar bland annat:

 • Helpdeskfunktioner
 • Leveransbevakning
 • Projektledning – förstudie, implementering, avslut och resultat
 • Design och driftsättning av logistiknätverk och lösningar anpassade efter kundens önskemål. Vi tar även hand om den tillståndshantering, ansökan av nödvändiga certifikat etc som krävs för specifika tjänster