Projektlogistik

Logent arbetar i projektbaserade uppdrag och har utvecklat ett totalkoncept med systemstöd för arbetsplatslogistik för uppdrag inom byggindustrin, infrastrukturprojekt eller andra projektspecifika områden.

Michael Sköld

Business Development Manager

michael.skold@logent.se

+46 721 82 62 32

Projektpartner för er logistik

Logent arbetar i projektbaserade uppdrag och har utvecklat ett totalkoncept med systemstöd för arbetsplatslogistik för uppdrag inom byggindustrin, infrastrukturprojekt eller andra projektspecifika områden. 

Tack vare vårt totala tjänsteutbud och innovationsförmåga har Logent utvecklat ett högeffektivt koncept för logistiken vid en projektarbetsplats. Material och varor ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt till konkurrensmässigt pris och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Med hjälp av en webbaserad logistikportal planerar uppdragsgivaren och dess underentreprenörer sitt materialbehov ”just-in-time” varefter Logent ombesörjer att materialet finns på rätt plats inom arbetsplatsen när det ska användas. Allt materialflöde inom arbetsplatsen scannas och de olika processtegen från intag till slutlig avlämning vid anvisad plats kan i realtid följas via logistikportalen.

Konceptet innebär att uppdragsgivaren och dess underentreprenörer i varje skede av projektet kan optimera varuflödesstyrningen och samtidigt minimera, eller helt undvika, behovet av lagerläggning av produkter vid arbetsplatsen med uppenbara risker för inkurans; skador och svinn.