Tillbaka

CLdN RoRo

CLdN RoRo är en del av en europeisk koncern grundad 1928 med en årsomsättning om ca € 1 miljard inom bulk, ro-ro och hamndrift. Sedan november 2014 anlöper ro-ro fartygen Logents hamn i trafiken mellan Göteborg och Zeebrügge. CLdN RoRo erbjuder 5 avgångar i vardera riktningen varje vecka, vilket innebär en volym om ca 40 000 trailers och ca 35 000 containrar (TEU) på årsbasis. Detta gör att Logent Ports & Terminals i Göteborg (utan en enda hamnkran) är Sveriges femte största containerhamn mätt i antal hanterade enheter.

Utmaning/utgångsläge

 • Kunden och kundens kunder var inte helt nöjda med servicenivån och bemötandet från dåvarande leverantör. Man ville inte heller slåss om resurserna med konkurrerande rederi, vars trafik var betydligt större
 • En viktig kund till CLdN, skeppade gods i egna enheter som kräver dyr specialutrustning för hanteringen vilket även hade krävt investeringar i den nya hamnen dit man höll på att flytta i Zeebrügge

Logents lösning

 • Med erfarenhet från både kort- och översjötrafik skapade Logent ett upplägg där flödena inne i hamnen så långt som möjligt renodlades till container- respektive trailertrafikens natur och behov
 • En ny port till hamnen öppnades uteslutande för CLdN’s kunder
 • För hanteringen av enheterna installerades ett system för automatiserad grindöppning och fotografering av enheterna samt ett terminalsystem som är integrerat med kundens bokningssystem
 • Dedikerade maskiner införskaffades för hanteringen av denna kunds laster
 • Personal utbildades specifikt för CLdN’s trafik

Resultat

 • CLdN är nu ensam om denna typ av trafik i vår hamn och har fullt fokus från vår sida
 • Endast standardenheter hanteras i flödet, vilket minskar kostnaderna och ökar flexibiliteten för anpassningen av tonnaget till lastnivåerna
 • Kundens kunder upplever förbättrad och stabilare servicenivå
 • Minskade kostnader genom en mer tillförlitlig resurs- och körplanering
 • Lastvolymerna kommer att överskrida förväntningarna som ställdes för ett år sedan tack vare fokuseringen på standardhantering och därmed möjligheten att bredda kundbasen till kunder med alla typer av enhets- och ro-ro last