Tillbaka

Co-pack displaypallar

Leverantörer till dagligvaruhandeln använder i ökande grad displaybyggnationer i form av pallar, hängande displayer, blisterförpackningar etc. för profilering av produkter i samband med kampanjer. Produkter som ingår (F-pack) ska ofta paketeras om i ny displayförpackning (D-pack) anpassad för säsong och kampanj. Logent erbjuder och levererar idag tjänsten som underleverantör där slutkunderna är varuägare inom dagligvaruhandeln.

Utmaning/utgångsläge

  • Stor produktvariation –  kontinuerligt nya kombinationer
  • Korta leveranstider knutet till kampanjer/säsonger
  • Ny produktionsspecifikation för varje uppdrag

Logents lösning

  • Produktionen hanteras av Logent som tillfört rätt kompetens för produktion och kalkylering
  • Varje produkt provbyggs för att ta fram ett enhetspris per enhet (per displaypall)
  • Logent förhandlar och fastställer pris per enhet innan produktionsstart
  • Produktionen optimeras i produktionslinjer

Resultat

  • Minskade kostnader för produktionen av displaypallar
  • Kortare ledtider för varuägare
  • Tydligt förbättrad styrning och kontroll