Tillbaka

FMV

Försvarsmakten och FMV har omfattande materialflöden, såväl inrikes som utrikes. Årligen hanteras över 70 000 sändningar vilket avser både inrikes- och utrikestransporter samt avancerade specialtransporter; allt med högt ställda kvalitetskrav i alla led och under specifika förutsättningar. Tidigare har dessa transportbehov hanterats på olika sätt inom Försvarets organisation och via olika samarbetspartners.

Utmaning

  • Behov av allt bättre kontroll över transportkostnader, styrning och leveransprecision
  • Önskemål om att ta ett samlat grepp med en kompetent partner vilken långsiktigt kan driva transportfrågorna åt kunden

Logents lösning

  • Kontrolltorn som administrerar Försvarsmaktens transporter, såväl inrikes om utrikes. Detta inkluderar upphandling av detta transportbehov såväl som daglig drift och löpande utveckling
  • IT-lösning som på ett effektivt sätt stöttar transportbokning, track & trace och uppföljning
  • Strukturerad rapportering av nyckeltal, kostnader och kvalitet. Löpande och proaktiva förbättringar

Resultat

  • Effektivare logistikprocess med lägre kostnad och stärkt kvalitet
  • Förbättrad styrning och kontroll