Tillbaka

Hästens

Med den starka tillväxt som företaget har haft följde behovet av att se över logistikhanteringen och då främst kring fastigheter, IT och arbetssätt. Logents uppdrag var att driva en konceptstudie med målet att förändra identifierade faktorer i logistiken, att identifiera framtida behov av lageryta, samt att se hur kostnader kunde reduceras.

Utmaning

  • Ökade volymer
  • Genomgång av rutiner
  • Översyn lagerbyggnad
  • Komplex distributionsapparat för in- och utgående gods

Logents lösning

  • En förstudie och analys av befintligt lager
  • Genomgång av arbetssätt och VMS
  • Nulägesanalys av transportlösningar och volym med siktet inställt på framtida volymökningar

Resultat

  • Beslutsunderlag för ny lösning för lagring och hantering av material vid fabriken i Köping
  • Summering av punkter för förbättringspotential inom områdena arbetssätt, ekonomi, fastighet, inköp, IT, lager och ledning
  • RFQ-underlag för transportlösning mellan tillverkning och centrallager