Tillbaka

H&M

H&M är ett ledande globalt modeföretag med starka värderingar och en tydlig affärsidé. H&M har inga egna fabriker utan lägger i stället ut tillverkningen på cirka 850 fristående leverantörer. Logent har ett mångårigt samarbete med H&M i Norge (DC och H&M Online).

Utmaning

 • Stora dagvariationer
 • Låg plockeffektivitet
 • Platsbrist/yta
 • Spårning av transporter

Logents lösning

 • Flexibel leverans av personal för att möta fluktuationer
 • Upparbetad stor kvalificerad personalpool som kan ta dagsjobb med kort varsel
 • Teamledare på arbetsplatser för att säkerställa effektivitet
 • Timkostnad införd i kombination med styckeprissättning

Resultat

 • Betydande minskning av personalkostnader
 • Plockeffektivitet har ökat med över 20%
 • Pågående samarbete för vidareutveckling av logistikutmaningar

 

Logent är idag prioriterad leverantör för H&Ms centrallager i Oslo dit vi levererar personal med dagsvariationer mellan 2 och 40 personer beroende av försäljningsnivå i butikerna dagen innan. Logent levererar även personal till butikerna under högsäsong.