Tillbaka

Roadfeeders AS

Roadfeeders AS erbjuder tjänster inom gods- och frakthantering för flygbolag som t ex import-/export-dokumentation, klarering av flyggods, vägtransport och olika terminaltjänster. Logent ansvarar för drift, bemanning och viss utrustning vid Roadfeeders anläggning intill Gardermoen flygplats.

Utmaning

 • 24h hantering; mottagning och byggande av 6 tons flygpallar med färsk lax
 • Krävande uppföljning av verksamheten med ytterst stränga tids- och kvalitetskrav
 • Svårt hantera prognoser/sena avvikelser
 • Personalhanteringsfrågor tyngde administrationen

Logents lösning

 • Överta hela driftansvaret för produktionen av flygpallar
 • Personalövertagande av 20 personer inkl. skiftledare och förmän
 • Utveckling av operativ ledning för förbättrad kommunikation
 • Uppsättning av prognosverktyg direkt kopplat till personaldimensionering
 • Ekonomisk förutsägbarhet genom fasta enhetspriser
 • Kontinuerlig kompetensutveckling av personal genom bl. a språkkurser och certifiering

Resultat

 • De totala kostnaderna har minskat med 20 %
 • Förbättrade produktionsritningar och rutinbeskrivningar
 • Nya och förbättrade säkerhetsrutiner för arbetsplatsen
 • Höjd operativ kompetens, ökad trivsel och attraktivare arbetsplats uppnådd genom kompetensutveckling