Tillbaka

Volvo Construction Equipment

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) tillverkar maskiner för anläggningsindustrin och andra närliggande branscher runtom i världen. Verksamhetens varumärken utgörs av Volvo och SDLG (Lingong). Volvo Construction Equipment är världsledande tillverkare av ramstyrda dumprar och hjullastare och en av världens ledande tillverkare av grävmaskiner, väganläggningsmaskiner och kompaktmaskiner. Volvo CE har produktionsanläggningar i tio länder och erbjuder över 150 olika produktmodeller för att tillgodose behoven av anläggningsmaskiner från krävande kunder runtom i världen.

Utmaning

 • Behov av konsolidering av lager för såväl inhemska och utländska leverantörer
 • Försäkra att materialet finns på plats och kommer in i produktion i rätt kvantitet och kvalitet samt vid rätt tidpunkt
 • Ett pågående förändringsarbete med att ändra leveransvillkor vilket ställer krav på att underleverantörer till Volvo CE har ett väl fungerande lager/terminalnätverk som kan garantera kvalitet och ställda krav

Logents lösning

 • Som LLP (Lead Logistics Provider) till Volvo CE och dess underleverantörer erbjuder Logent ett flertal tjänster vid Logent Logictics Center i Hallsberg.
 • Logent har ansvar för styrning av inleveranser och lagersaldon
 • Erbjuda en terminal och lager som tillhandahåller flexibla lösningar med bland annat tullagertillstånd
 • Möjliggörande av miljövänliga logistik där inkommande leveranser med container på järnväg hanteras direkt i terminalen
 • Att vara en samarbetspartner med möjlighet att erbjuda differentierade materialhanteringslösningar

Resultat

 • En flexibel lagerhantering och terminallösning som är geografiskt rätt placerat mellan de olika fabrikerna – lägre transportkostnader och miljöpåverkan
 • Ett Logistics Center där kunden kan styra egna underleverantörer och på så sätt få synergier i processer, transporter etc
 • Tullagerlösning – minskad kapitalbindning för kund
 • Förbättrade ledtider
 • Volvo CE kan enkelt addera nya och existerande leverantörer in i samma upplägg utan större investeringar – Logistics Plug & Play