icon

Kompetens

Genom våra kvalificerade logistikkonsulter kan vi erbjuda en bred kunskapsbas för företag som vill utveckla och effektivisera sin logistik och stärka sin personal. Vårt erbjudande har alltid varit logistikutveckling med ett helhetsperspektiv som skapar direkt affärsnytta och effekt i er verksamhet.

Consulting

Logent erbjuder kvalificerade logistikkonsulter för företag som vill utveckla och effektivisera sin logistik. Vi analyserar hela eller delar av verksamheten och föreslår mätbara och genomförbara förbättringar.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar för er som vill utveckla er kompetens internt på företaget.

Läs mer