icon

Logistik

Våra tjänster inom Lager, 4PL och Tull ger er ökad kontroll, lägre kostnader & högre servicenivå. Vi erbjuder drift och utveckling av logistik- och lagerfunktioner och är en oberoende tjänsteleverantör inom transport och tull som utvecklar och administrerar godsflöden för våra kunder.

Vi vet att det krävs kunskap, flexibilitet, mod och ett helhetsperspektiv för att skapa verklig förändring. Vi berättar gärna mer om hur vi kan skapa effekt i er verksamhet.

Lager

Logent erbjuder drift och utveckling av logistik- och lagerfunktioner genom outsourcing eller insourcing. Vi erbjuder kompletta lagerlösningar med mervärdestjänster och ni kan räkna med kostnadsfördelar när vi tar hand om hela eller delar av er logistik.

Läs mer

Transport & 4PL

Vi fungerar som kundens logistik- och transportavdelning där vi som långsiktig partner utformar, administrerar och löpande effektiviserar godsflöden.

Läs mer

Tull

Logents tullverksamhet i Sverige och Norge består av specialister. Med lång erfarenhet, hög kompetens och fullskalig systemintegration med både svenska Tullverket och norska Tolletaten är vi den givna samarbetspartnern för alla typer av tullärenden.

Läs mer