E-handelslogistikk

Vi utfordrer og utvikler logistikk for bedrifter innen digital handel. Med fokus på lønnsomhet, effektivitet og hurtighet tilbyr Logent komplette løsninger for din e-handelslogistikk.

Tor Christian Holmesland

Business Development Manager

tor.christian.holmesland@logent.no

+47 (0) 92 43 53 28

En komplett partner for effektiv e-handelslogistikk

Handelen via digitale kanaler utvikler seg i en stadig raskere takt innen de fleste bransjer. Den økende digitaliseringen stiller både nye og høyere krav til logistikken både for voksende og etablerte e-handelsbedrifter, og det kreves tilpasninger i logistikken for å håndtere nye typer etterspørsler og behov. En fremgangsrik e-handelsbedrift må blant annet kunne tilby raske, sikre og komfortable leveringer, sørge for en velfungerende returhåndtering og samtidig opprettholde en tydelig og personlig kommunikasjon med kundene sine.

Mange e-handelsbedrifter har sett behovet for å fokusere på sin kjernevirksomhet for å nå fremgang, og lar derfor spesialister utvikle og drive logistikkfunksjonen.

Med fokus på lønnsomhet, effektivitet og hurtighet tilbyr Logent komplette løsninger for din e-handelslogistikk. Sammen med kunden utvikler og skaper vi konkurransefordeler og økt lønnsomhet. Vi har et bredt utvalg av tjenester innen e-handel som f.eks. strategi, analyse, gjennomføring, flytt, implementering, transport- og lagerstyring, drift, bemanning, tollhåndtering og mye mer.