Kjøretøyindustrien

Vårt bransjekonsept for kjøretøyindustrien er basert på å vi kan kombinere ulike tjenester i Logents virksomhet, og på den måten tilby en løsning for hele eller deler av kundens logistikkfunksjon.

Tor Christian Holmesland

Business Development Manager

tor.christian.holmesland@logent.no

+47 (0) 92 43 53 28

Logistikkløsninger for kjøretøyindustrien

I konseptene som Logent har formet for kjøretøyindustrien bruker vi Logents samlede ressurser og kompetanser – alt fra erfarne logistikkonsulenter ved design og utvikling av rett løsning og nettverk, til konsernenes forretningsområdefokuserte ressurser som site- og bemanning, terminal- og havnenettverk, tollhåndtering og utdanning. Dette kompletteres med Logents ressurser innen transportstyring med fokus på anskaffelse, bestilling og styring – uansett transportmåte. Som støtte til løsningen har vi også utviklet en avansert IT-støtte for å styre og følge opp kundens flyt.

Målet er alltid å finne de mest optimale og effektive løsningene for å levere produktene, uansett om det er en ny bil eller en komponent til produksjonen.

Utviklede konsept for kjøretøyindustrien

Ferdige biler – Finished Vehicle Logistics

Som helhetsleverandør av transporter og integrerte logistikktjenester er vi spesialiserte på å støtte kjøretøyindustrien med omfattende logistikkløsninger som gjør det mulig for bilprodusentene å håndtere leveringskjeden mer effektivt og kostnadseffektivt.

 • Distribusjonsløsninger på vei og jernbane
 • Design og styring av logistikkløsninger
 • 4PL og transportstyring
 • Yard- og terminalhåndtering
 • Toll- og dokumenthåndtering
 • Helpdeskløsninger
 • Track & Trace med full visibilitet i hele flyten
 • Stuingstjenester inkludert ankomstbesiktigelse
 • Pre Delivery Inspection (PDI)
 • Skadehåndtering
Emballasjehåndtering

Logent har spesialisert seg på å utvikle og drive løsninger innen emballasjehåndtering for blant annet kjøretøyindustrien. Vi har i dag en rekke større operative siter blant annet i Göteborg, Skövde og Hallsberg, der vi tar ansvar for hele eller deler av flyten knyttet til emballasjehåndtering.

Våre løsninger dekker for eksempel:

 • Sortering
 • Reparasjon
 • Vask
 • Gjenvinning/vraking iht. sertifiserte prosesser
 • Rebundling (”bunting”)
 • Transportbestilling- og styring
 • Tollhåndtering
 • Lagerhåndtering
Materialhåndtering – Inbound/Vehicle parts logistics

Gjennom vår logistikkompetanse og erfaring i å håndtere tidskritiske virksomheter og vareflyt kan vi hjelpe deg å håndtere og optimere dine deler av leveringskjeden. I tillegg til våre løsninger for ferdige biler tilbyr vi også end-to-end løsninger innen logistikk for å støtte komplekse produksjons- og ettermarkedsflyter. Vår kunder er kjøretøyprodusenter, produsenter innen tung industri (lastebiler, busser, anleggsmaskiner og truckindustri) og underleverandører til disse. Vårt marked er globalt.

 • Transporter på vei, jernbane, sjø og fly
 • 4PL og transportstyring
 • Lagring
 • Sekvensering
 • Fabrikklogistikk
 • Toll- og dokumenthåndtering
 • Logistikk- og nettverkdesign
 • Konsulenttjenester
 • Ompakking fra leverandøremballasje til kundeemballasje
 • Kitting
Supportfunksjoner

Våre supportfunksjoner omfatter blant annet:

 • Helpdeskfunksjoner
 • Leveringsovervåking
 • Prosjektledelse – forstudie, implementering, avslutning og resultat
 • Design og idriftsettelse av logistikknettverk og løsninger tilpasset etter kundens ønskemål. Vi tar også hånd om autoriseringshåndteringer og søknad om nødvendige sertifikater etc. som kreves for spesifikke tjenester.