Tillbaka

Försvarsmakten

Försvarsmakten (Forsvaret) og FMV har en omfattende materialflyt, både innenriks og utenriks. Årlig hanteres over70 000 sendninger både innenriks- og utenrikstransporter samt avanserte spesialtransporter; alt med høy stilte kvalitetskrav i alla ledd og under spesifikke forutsettninger. Tidliger har disse transportbehov blitt håndtert ulikt innen Forsvarets organisasjon og via ulike samarbeidspartnere.

Utfordring

  • Behov for bedre kontroll over transportkostnader, styring og leveransepresisjon.
  • Ønske om å ta ett samlet grep med en kompetent partner som på lengre sikt kan drive transportspørsmålene til kunden

Løsning

  • Kontrolltårn som administrerer forsvarets transporter, både innenriks og utenriks. Dette inkluderer anskaffelser av detta transportbehov såvel som daglig drift og løpende utvikling
  • IT-løsning som på en effektivt måte støtter transport booking, track & trace og oppfølging
  • Strukturert rapportering av nøkkeltall, kostnader og kvalitet. Løpende og proaktiva forbedringer.

Resultat

  • En mer effektiv logistikprosess med lavere kostnad og god kvalitet
  • Forbedret styring og kontroll