Tillbaka

OBH Nordica

OBH er en nordisk bedrift med import fra land utenfor EU, som deretter leveres til det nordiske markedet. Å utvikle innovative produkter med smarte løsninger har blitt OBH Nordica kjennetegn og de tilbyr nordisk og internasjonal husholdnings spennende nye produkter med flott design.

Utfordring

  • OBH Nordica ønsket å lagre sine varer som ikke er tollklarert for å spare penger
  • Kompetensen innenfor bedriften fanns ikke

Løsning

  • Søkte alle tillatelser i OBH Nordicas egne lokaler
  • Tok over all tollhåndtering

Resultat

  • OBH betaler nå importavgifter når varen selges i stedet for ved ankomst til Sverige
  • Logent utvider produktporteføljen med ytterligere tollager