Tillbaka

Olofsfors AB

Olofsfors produserer og markedsfører sine produkter i to forretningsområder: spor for skogbruk og anleggsmaskiner samt hardere og tøffere stål for bøtter og terreng.

Utfordring

  • Desentralisert lagerstruktur med en høy andel bundet kapital
  • Finn den mest velegnede 3PL-partneren

Løsning

  • Gjør en analyse av hvor det mest logiske stedet for plassering av lager er
  • Simulering for å beregne hva som er den beste løsningen for fraktkostnader
  • Kjøpe og forhandle 3PL-tjenester gjennom Logents forretningsmodell
  • Implementering av en 3PL-løsning

Resultat

  • Forbedret levering
  • Bedre styring og kontroll
  • Minsket miljøpåvirkning
  • Økt konkurransefordel