Tillbaka

Värtahamnen

Utvidelsen av Värtahamnen er en del av byutviklingen i nord Djurgårdsstaden.

Ombyggnad av Värtahamnen

Ombyggnaden av Värtahamnen är en del av stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Den planerade byggtiden är 2013 till 2016. Byggytan är på totalt 131 000 kvm och kommer att innehålla fem kajlägen med totalt 12 000 meter kaj samt en ny terminal på 15 000 kvm.

Den totala kostnaden för hela ombyggnationen beräknas uppgå till 2,6 miljarder kronor.

Logent Ports & Terminals AB har deltagit i planeringsarbetet avseende hamnlogistiken. Fartygen kommer fortsätta att anlöpa hamnen med samma frekvens som vanligt under hela byggtiden. Detta kommer att ställa stora krav på alla aktörer inom hamnområdet, inte minst Logent Ports & Terminals AB som skall lasta och lossa fartygen mitt under den pågående byggprocessen.