Tillbaka

Volvo Construction Equipment

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) produserer maskiner for anleggsindustrien og andre nærliggende bransjer rundt om i verden. Volvo CE er verdensledende produsent av rammestyrte dumpere og hjullastere, og en av verdens ledende produsenter av gravemaskiner, veianleggsmaskiner og kompaktmaskiner.

Utfordring

 • Behov for konsolidering av lager for både innenlandske og utenlandske leverandører
 • Sørge for at materialet finnes på plass og kommer inn i produksjon i rett kvantitet og kvalitet til rett tidspunkt
 • Et pågående endringsarbeid med å endre leveringsvilkår, noe som stiller krav til at Volvo CEs underleverandører har et velfungerende lager/terminalnettverk som kan garantere kvalitet og stilte krav

Løsning

 • Lead Logistics Provider til Volvo CE og dets underleverandører
 • Logent har ansvar for styring av innleveringer og lagersaldoer
 • Tilby en terminal og lager som sørger for fleksible løsninger med blant annet tollagertillatelser
 • Muliggjøring av miljøvennlig logistikk der innkommende leveranser med container via jernbane håndteres direkte i terminalen
 • Å være en samarbeidspartner med mulighet til å tilby differensierte materialhåndteringsløsninger

Resultat

 • En fleksibel lagerhåndtering og terminalløsning som er geografisk rett plassert mellom de ulike fabrikkene
 • Et Logistics Center der kunden kan styre egne underleverandører og på den måten få synergier i prosesser, transporter etc.
 • Tollagerløsning – minsket kapitalbinding for kunde
 • Bedre gjennomløpstider
 • Volvo CE kan enkelt legge til nye og eksisterende leverandører i samme opplegget uten større investeringer – Logistics Plug & Play