icon

Logistikk

Våre tjenester innen Lager, 4PL og tollhåndtering gir deg større kontroll, lavere kostnader og høyere servicenivå. Vi tilbyr drift og utvikling av logistikk- og lagerfunksjoner og er en uavhengig tjenesteleverandør innen transport og toll som utvikler og administrerer godsflyt for kundene våre.

Vi vet at det kreves kunnskap, fleksibilitet, djervhet og et helhetsperspektiv for å skape virkelig forandring. Vi forteller gjerne mer om hvordan vi kan skape effekt i din virksomhet.

Lager

Logent tilbyr drift og utvikling av logistikk- og lagerfunksjoner gjennom outsourcing eller insourcing. Vi tilbyr komplette lagerløsninger med merverditjenester, og du kan regne med kostnadsfordeler når vi tar hånd om hele eller deler av din logistikk.

Les mer

Transport & 4PL

Vi fungerer som kundens logistikk- og transportavdeling der vi som langsiktig partner utformer, administrerer og løpende effektiviserer godsflyten.

Les mer

Toll

Logents tollvirksomhet i Norge og Sverige består av spesialister. Med lang erfaring, høy kompetanse og fullstendig integrasjon både med norske Tolletaten og svenska Tullverket, er vi en pålitelig samarbeidspartner for alle typer fortollingsoppdrag.

Les mer