Logent utvider virksomheten med etablering av fortollingsavdeling ved grensen

I september åpnet Logent et nytt kontor ved Svinesund, på grensen mellom Sverige og Norge.
Med den sentrale beliggenheten nær grensen vil Logent, i tillegg til dagens omfattende fortollingsportefølje, kunne tilby tjenester som godsregistrering og utlevering av dokumenter.

– Som grensespeditør og fortollingspartner er det vårt mål å alltid levere så effektive løsninger til kundene som mulig. Dette gjelder ikke minst ved grensepassering av transporter med korte tidsfrister.
Grenseetableringen er en viktig del i vår satsning på å være en komplett leverandør av fortollingstjenester og dermed ytterligere forsterke vårt tilbud og servicenivå, sier Ann-Sofie Falkemar, VD Logent Customs AB.

I forbindelse med nyetableringen forsterkes også personalstyrken med blant annet Tonje Tømmerbakk som har lang og bred erfaring fra grensefortolling . Som kontorsjef kommer Tonje til å være en viktig del i utviklingen av virksomheten på Svinesund sammen med Lillian Berg, fortollingssjef for Logent i Norge.
I løpet av høsten kommer kontoret å utvide med ytterligere 3 fortollingsmedarbeidere med bred erfaring av svensk og norsk fortolling.

Besøksadresse til det nye kontoret er Knivsøveien 4, 1788 Halden
E-post: customs@logent.no, tfl: + 47 92 27 20 27

 

For mer informasjon, venligst kontakt:
Ann-Sofie Falkemar, VD Logent Customs AB
Tlf: +46 733-24 31 95, e-post: ann-sofie.falkemar@logentcustoms.se

Lillian Berg, Fortollingssjef Logent AS
Tlf: +47 454 74 223, e-post: lillian.berg@logent.no

Vis som:
Ladda fler inlägg