Supporting Logistics

Logent er en heldekkende logistikkpartner med lang erfaring basert på bred og spesialisert kunnskap. Vårt tjenestetilbud strekker seg fra lokale driftsløsninger til global forretningsstøtte. Med økende krav på effektiv logistikk følger også behovet for spesialistkunnskap og situasjonstilpasset kompetanse, og her tilbyr vi en merverdi som virkelig utgjør forskjell i våre kunders virksomhet - det er det vi kaller Supporting Logistics.

Vår visjon

Logent skal være en naturlig partner for logistikkintensive bedrifter, gjennom å tilby et unikt og komplett utvalg av verdibaserte logistikktjenester.

5 stk.

Gaselleutnevnelser

1,5

MRD. KR i omsetning 2015

103 %

i gjennomsnittlig tilvekst per år 2006-2012

Vår historie

2006

Logent ble grunnlagt gjennom sammenslåingen av Smilu Logistikentreprenader Sverige AB og LG Ahlberger Logistics Consulting AB.

2007

Stolpeanalyse lansert

2008

Logent ekspanderer sin virksomhet til Norge

2009

Logent utvider sitt tjenestetilbud gjennom Logent Customs AB

2010

Logent Ports & Terminals etableres i Stockholm og Sundsvall.

2011

Logent Ports & Terminals utvides gjennom etablering i Göteborg av Logent Automotive Logistics – konsept for bilindustrien

2012

Logent kjøper opp Orcus AS i Norge og forsterker sin norske virksomhet. Logent overtar Hallsbergsterminalen.

2013

Logent sikrer etablering innen toll og freight management med 4PL-tjenester. Logent får ny eier gjennom Adelis Equity Partners

2014

I Göteborg driver Logent nå den femte største containerhavnen i Sverige med hensyn til håndterte enheter. 4PL-virksomheten vokser med overtagelse av Tradab

2015

Logent ekspanderer tollvirksomheten med grenseetablering i Svinesund. Logent Ports & Terminals i Göteborgs Hamn blir ny eksporthavn for Volvobiler til Finland, Russland og Kina.

2016

Vi fortsetter vårt arbeid med å være den mest komplette og ledende logistikkleverandøren som utvikler og leverer fremtidens logistikkløsninger!

Ledelse

Mats Steen

CEO

mats.steen@logent.se
Sara Fors

CFO

sara.fors@logent.se
Paul Lindberg

CIO & DIREKTØR havn & hub

paul.lindberg@logent.se
Kurt Liljergren

Vice Konsernsjef

kurt.liljergren@logent.se

Kenneth Thoresen

Direktør Norge

kenneth.thoresen@logent.no

Johan Wallmander

Direktør Bemanning & Rekruttering

johan.wallmander@logent.se
Fredrik Strömberg

Direktør 4PL

fredrik.stromberg@logent.se
Mats Holmberg

COO LOGISTIKK

mats.holmberg@logent.se
Pontus Norberger

Manager Project Management

pontus.norberger@logent.se

Miljøpolicy

Vi skal ta hensyn til miljøpåvirkninger ved gjennomføring av hvert enkelte oppdrag for våre kunder, og er like selvsagt i styringen av vår egen virksomhet.

  • Logent har som overgripende mål at kundenes krav dekkes i våre tjenester innen våre forretningsområder: Logistikk, Bemanning, Havn & Hub og Kompetanse.
  • Ut fra våre essensielle miljøaspekter streber vi etter å minske ressursbruken i forbindelse med reiser og avfallshåndtering, samt å forebygge utslipp.
  • Vi fastsetter og følger opp miljømål og aktiviteter for å få en kontinuerlig forbedring.
  • Vi følger gjeldende lovgivning, interne retningslinjer samt krav og anbefalinger som berører virksomheten.
Les mer Stäng text

Sertifisering og autorisering

Vi er autorisert igjennom NHO Service og Achilles, samt ISO-sertifisert i.h.t. ISO9001 og ISO14001. Vi har i fire år blitt utnevnt til gasellebedrift av DI i Sverige, og et år i Norge.

Revisjonsbevis Logent AS

nho_service    achilles-logo  Gaseller-2012-290x290    iso-9001     iso-14001

 

 

 

Les mer Stäng text

Vår personalfilosofi og våre verdier

Logent skal støtte fornyelse og mangfold i virksomheten, og stå for respekt mot individet. Bedriften skal agere slik at trygghet og kontinuitet finnes i forholdet mellom arbeidsgiver og medarbeider.

Grunnleggende verdier

Logent utgår fra et grunnsyn hvor alle mennesker har lik verdi, og at alle medarbeidere innen Logent skal ha samme muligheter, rettigheter og forpliktelser. Vårt arbeidsklima kjennetegnes av respekt, forståelse og kunnskap om andre mennesker. Vi ser en verdi i ulikheter, og kulturell mangfold er en styrke for Logent. Vi har rettferdige forhold mellom individer og grupper, og ingen skal diskrimineres på grunn av etnisk bakgrunn, religion, fysisk eller psykisk funksjonshemming, alder, kjønn eller seksuell legning.

Logents bedriftskultur og relasjoner skal preges av vårt verdigrunnlag: sterkt engasjement, kunnskap og en porsjon mot. Medarbeiderne er vår identitet og samtidig en sentral del av vårt verditilbud mot våre kunder. Våre verdier skal ligge til grunn for hvordan vi handler og fremstår både internt og eksternt.

Våre medarbeidere
For å oppnå våre mål og fullføre våre oppdrag kreves kvalifiserte og engasjerte medarbeidere som er mål- og resultatorienterte. Vårt grunnsyn er at medarbeiderne både vil og kan ta et stort ansvar for å utføre et effektivt arbeid.

Våre sjefer
Av våre sjefer forventer vi oss at de, i tillegg til det som gjelder for øvrige medarbeidere, også arbeider målrettet for at organisasjonen skal preges av arbeidsglede, effektivitet og kontinuerlig utvikling. Dette innebærer blant annet å skape delaktighet og gi frihet under ansvar, oppnå mål og resultat, kommunisere ærlig og likefrem selv i vanskelige situasjoner, ta vare på ideer og våge å ta ledelsen.

Likestilling
Logents overgripende målsetning er at likestillingsarbeidet skal inngå som en naturlig og integrert del i all virksomhet. Kvinners og menns vilkår, rettigheter og utviklingsmuligheter skal være like i hele bedriften, og ikke avhenge av kjønn eller opprinnelse.

Arbeidsmiljø
I Logent arbeider vi for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet skal utformes slik at alle medarbeidere får oppleve arbeidsglede, arbeidsvilje og trivsel i sine anstrengelser for å oppnå gode resultater for enheten. Alle medarbeidere skal fungere i fellesskap i det daglige arbeidet for å oppnå kontinuerlige forbedringer og et trygt og sunt arbeidsmiljø.

 

Les mer Stäng text

Vilkår

Her har vi samlet vilkårene som vi henviser til i våre avtaler.

Les mer Stäng text