Tjenester

Gjennom vår samlede kompetanse og vårt komplette tjenestetilbud byr vi på vi virkelige helhetsløsningar for hele logistikk-kjeden. Vi kan gå inn idelr av din virksomhet, eller utarbeide et helhetsforslag for din logistikk. Under er våre kompetanseområder og tjenester.

Bemanning

Logents tjenester innen bemanning og rekruttering gis av erfarne spesialister innen logistikk og HR, hvor våre kunder kan regne med betydelige kostnadsfordeler og kontinuerlig utvikling. Vi er spesialister på bemanning innen logistikk, distribusjon, industri og administrasjon og rekrutterer sjefer og spesialister innen supply chain management, innkjøp og logistikk.

Les mer

Havn & Kombiterminal

Vi drifter og utvikler havner og intermodale godsterminaler, og de tjenestene vi tilbyr inkluderer terminalhåndtering, lossing / lasting, bemanningsløsninger og fører- og maskinutleie.

Les mer

Logistikk

Våre tjenester innen Lager, 4PL og tollhåndtering gir deg større kontroll, lavere kostnader og høyere servicenivå. Vi tilbyr drift og utvikling av logistikk- og lagerfunksjoner og er en uavhengig tjenesteleverandør innen transport og toll som utvikler og administrerer godsflyt for kundene våre.

Les mer

Kompetanse

Gjennom våre kvalifiserte logistikkonsulenter kan vi tilby en bred kunnskapsbase for bedrifter som vil utvikle og effektivisere sin logistikk og forsterke sitt personale. Vi har alltid tilbudt logistikkutvikling med et helhetsperspektiv som skaper direkte forretningsnytte og effekt i din virksomhet.

Les mer