Tjenester

Genom vår samlade kompetens och vårt kompletta tjänsteutbud, erbjuder vi verkliga helhetslösningar för hela logistikkedjan. Vi kan vara en del i din verksamhet eller ta fram helhetslösningen för er logistik. Här är våra tjänsteområden och erbjudanden.

Bemanning

Logents tjenester innen bemanning og rekruttering gis av erfarne spesialister innen logistikk og HR, hvor våre kunder kan regne med betydelige kostnadsfordeler og kontinuerlig utvikling. Vi er spesialister på bemanning innen logistikk, distribusjon, industri og administrasjon og rekrutterer sjefer og spesialister innen supply chain management, innkjøp og logistikk.

Les mer

Havn & Kombiterminal

Vi driver och utvecklar hamnar och intermodala godsterminaler och de tjänster vi erbjuder innefattar bland annat terminaldrift, stuveritjänster, bemanningslösningar och förar- och maskinuthyrning.

Les mer

Logistikk

Våra tjänster inom 4PL och tullhantering ger er ökad kontroll, lägre kostnader & högre servicenivå. Logent är en oberoende tjänsteleverantör inom transport och tull som utvecklar och administrerar godsflöden för våra kunder.

Les mer

Kompetanse

Gjennom våre kvalifiserte logistikkonsulenter kan vi tilby en bred kunnskapsbase for bedrifter som vil utvikle og effektivisere sin logistikk og forsterke sitt personale. Vi har alltid tilbudt logistikkutvikling med et helhetsperspektiv som skaper direkte forretningsnytte og effekt i din virksomhet.

Les mer