Bemanning

Logent er et ledende bemanningsselskap innen logistikk med fokus på personale for lager, distribusjon, industri og administrasjon. Vi har lang erfaring med ulike bemanningsopplegg, og arbeider aktivt med oppdragsutvikling og bemanningsplanlegging for å kontinuerlig redusere kostnader.

Rett person på rett sted

Logent er spesialister på bemanning innen logistikk. Vi vet at kundene dine forventer seg rett produkt i rett tid, og vikan hjelpe deg med det. For Logent som bemanningspartner innebærer det at vårt personale har den rette utdanningen, den rette innstillingen og viljen til å hjelpe deg og din bedrift å skape gode kunderelasjoner.

Logents bemanningsvirksomhet har vokst i rask takt, og er i dag ledende innen lager, logistikk och produksjon. Trenger dere erfarne truckførere, ordreplukkere eller produksjonspersonale så har Logent, med mer enn 3000 ansatte, rett person til dere. Vi arbeider både med midlertidige behov og lengre heltidsoppdrag. Vi innleder gjerne med et fysisk møte for å fortelle mer om våre muligheter til å hjelpe dere.

Med våre bemanningsløsninger får du:
  • Fleksibilitet
  • Enkel ressurstilgang
  • Kostnadseffektivitet
  • Mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten

CSR-bemanning

Vi arbeider også med CSR-løsninger innen bemanning, og har allerede en lang tradisjon i å se mulighetene og fordelene med å arbeide med grupper som tradisjonelt står langt fra arbeidsmarkedet, som f.eks. unge, nye landsmenn og personer med nedsatt arbeidsevne. For Logent innebærer disse mulighetene også oppgaven å komplettere med intern utdanning på arbeidsplassen for å sikre kvalitet i produksjon, og bidra til personlig utvikling hos den ansatte. Vår ambisjon er å også i fortsettelsen aktivt bidra til en positiv utvikling av et stort problem i samfunnet. På denne måten er også kundene våre en del av løsningen.

Vi samarbeider med arbeidsformidlinger innenfor rammene for eksisterende arbeidsmarkedstiltak, med bemanningsløsninger for personer med nedsatt arbeidsevne sammen med partnerbedrifter og organisasjoner, som f.eks. introduksjonsrekruttering via partnerbedrifter, og med bemanning i samarbeid med Samhall. Logent står alltid for praktisk drift gjennom arbeidsledere, oppfølging av avtaler og kvalitetssikring.

 

rett utdanning

rett utstyr

rett innstilling