Consulting

Logent tilbyr kvalifiserte logistikkonsulenter for bedrifter som vil utvikle og effektivisere sin logistikk. Vi analyserer hele eller deler av virksomheten og foreslår målbare og gjennomførbare forbedringer.

Daniel Rhedin

HEAD OF CONSULTING

daniel.rhedin@logent.se

+46 72 008 84 54

Logistikkutvikling med fokus på gjennomførbarhet

Våre kunder er bedrifter som vil utvikle og effektivisere sin logistikk. Logent analyserer virksomheten og foreslår målbare, gjennomførbare forbedringer i kundens logistikkprosess.

Virkningsfulle løsninger

Våre erfarne og kvalifiserte konsulenter er blant annet spesialister på supply chain management, anskaffelser, endringsprosesser, transportflyt, lagerbygging, logistikkoptimering og prosjektledelse. Uansett om dere søker en ressurs eller kompetanse for å effektivisere ordreplukking eller for å utarbeide en ny logistikkstrategi, så har vi rett person for oppdraget.

Vi har alltid tilbudt logistikkutvikling med et helhetsperspektiv som skaper konkrete resultat. Våre kunder søker en virkningsfull løsning som er bygget på individuelle forutsetninger, og som åpner for maksimalt potensiale.  Man vil ofte arbeide med en konsulent som kan ta fullt ansvar både for analyse og gjennomføring, og for å være den konsulenten kreves kunnskap bygget på erfaring. Innen Logent har vi omfattende erfaring i fremgangsrike endringsprosesser med grunnlag i solid ekspertise og bredt overblikk.

For å optimere en varedistribusjonskjede er et gjennomgripende arbeid nødvendig, og etter en grundig analyse kan vi sammen med våre kunder formulere mål og strategi. Vi foreslår forbedringer, og ofte prosjektleder vi også utviklingsarbeidet. På den måten kan vi garantere både kostnadsbesparelser og kontinuerlig utvikling. Vi har prosjektledere med spesialkunnskap innen blant annet toglogistikk, lagerbygging, detaljhandellogistikk, havn, multimodale løsninger, transportoptimering og tredjepartslogistikk.

Stolpeanalyse – en av våre velkjente effektiviseringsprosesser

Mange av våre samarbeid begynner med en analyse av den rådende situasjonen. I det første trinnet i vårt diagramanalyse samles relevant logistikkdata, kostnader og nøkkeltall inn, og analyseres for å skape et korrekt bilde av aktuell situasjon.

Hensikten med en diagramanalyse er å enes rundt nåværende kostnadsstruktur og identifisere besparelsespotensialer. At besparelsen blir realisert kan vi garantere gjennom å alltid være parat til å levere tjenesten til den foreslåtte stykkprisen, modellen til høyre beskriver prinsippene i et stolpediagram.