icon

Havn & Hub

Ved å etablere, drive og utvikle virksomhet i strategisk viktige havner og kombiterminaler kan vi tilby et effektivt og miljøvennlig nett av terminaler. Tjenestene vi tilbyr inkluderer blant annet terminaldrift, stuingstjenester, bemanningsløsninger, fører- og maskinutleie samt verksteds- og maskintjenester.

Havn

Logent utvikler og driver havnevirksomhet hvor vi gjennom kombinasjonen av kompetanse fra flere områder har et unikt tilbud. I våre havnevirksomheter løser vi alle oppgaver innen godshåndtering for last- og passasjertrafikk.

Les mer

Kombiterminal

Logent arbeider med operasjonell drift på kombiterminaler hvor vi kan ta over drift og utvikling for å sikre at terminalen får korrekte volumer for å være lønnsom.

Les mer