Nynäshamn

Våre medarbeidere har stor erfaring i å selvstendig levere og opprettholde tjenester for oljehavnhåndtering som vi gjør i Nynäshamn.

Anna Pärsdotter

Site Manager

anna.parsdotter@logent.se

+46 72 167 17 98

Oljehavnhåndtering i Nynäshamn

I Nynäshamn arbeider vi i dag med oljehåndtering innen Nynäshamns havn.

Våre medarbeidere har stor erfaring i å selvstendig levere og opprettholde tjenester for oljehavnhåndtering som for eksempel:

  • Trosseføring ved fortøyning/losskasting av ankommende/avgående tankfartøy
  • Til- og frakobling av lastearmer og slanger
  • Prøvetrykking av losseutstyr
  • Prøvetaking av lasten
  • Kontaktperson mot fartøyene
  • Sikkerhetsvakt under lossing og lasting av tankfartøy
  • Loadingmaster