Stockholm

Vi løser alle oppgaver innen godshåndtering for last- og passasjertrafikk, og opererer blant annet på samtlige RoRo-terminaler i Stockholm.

Anna Pärsdotter

Site Manager

anna.parsdotter@logent.se

+46 72 167 17 98

Vi løser alle oppgaver innen godshåndtering

Vi løser alle oppgaver innen godshåndtering for last- og passasjertrafikk, og opererer blant annet på samtlige RoRo-terminaler i Stockholm.

Våre medarbeidere er spesialister på lastsikring, ombordarbeid og fortøyning/losskasting, med sertifisering for terminaltraktor, traverskran, CE-transporter og forekommende trucker.

Vår egen maskinpark består av terminaltraktorer og trucker med kapasitet på opp til 42 tonn. Med en fleksibel skjemalegging kan vi arbeide når som helst under ukens alle dager.

Stuingsvirksomhet

Logent har stuingsarbeidere i de tre sentrale havnene i Stockholm, og håndterer rullende enheter av og på båtene som trafikkerer disse havnene. Gjennom vår omfattende erfaring fra håndtering av biler, trailere og annet RoRo-gods kan vi tilby rederiene som anløper disse havnene en fullservicetjeneste, fra fortøyning til lasting/lossing av fartøy.

Oljehavnhåndtering

Våre medarbeidere har stor erfaring i å selvstendig levere og opprettholde tjenester for oljehavnhåndtering som for eksempel:

  • Trosseføring ved fortøyning/losskasting av ankommende/avgående tankfartøy
  • Til- og frakobling av lastearmer og slanger
  • Prøvetrykking av losseutstyr
  • Prøvetaking av lasten
  • Kontaktperson mot fartøyene
  • Sikkerhetsvakt under lossing og lasting av tankfartøy
  • Loadingmaster

Maskinfører og maskinutleie

Våre medarbeidere har sertifisering for terminaltraktor, traverskran, CE-transporter og forekommende trucker. Gjennom Logent kan du leie maskinførere til kortere eller lengre oppdrag. Har du egen maskin så kjører vi den, har du ikke så tar vi med oss rett utstyr.

Vår egen maskinpark består av terminaltraktorer og trucker med kapasitet på opp til 42 tonn. Kontakt oss gjerne for en diskusjon om utleie og kompetansesikring.