Kombiterminal

Logent arbeider med operasjonell drift på kombiterminaler hvor vi kan ta over drift og utvikling for å sikre at terminalen får korrekte volumer for å være lønnsom.

Mikael Myntti

Business Development & Sales

mikael.myntti@logent.se

+46 721 61 48 74

Effektiv kombitrafikk

Med stor erfaring i å drive forandring er vår ambisjon å være en viktig aktør innen utvikling av effektiv kombitrafikk.

Grunnen til fremgang er effektiv produksjon, enkelhet for jernbaneoperatører og speditører, samt et aktivt arbeid for salgs- og forretningsutvikling for å etablere nye volumer og flyt på våre terminaler. Med andre ord tar vi på oss å overta driften og utviklingen av en kombiterminal, og i tillegg sikre rett trafikkvolum over tid. På denne måten sikrer vi nytten for brukerne og lønnsomhet for terminalens eiere. Vi har lang og bred erfaring innen terminaldrift i tillegg til fleksible og kundeorienterte medarbeidere.

Tjenestene vi tilbyr inkluderer blant annet:
  • Containerhåndtering
  • Ompakking
  • Lagring
  • Kitting & Sequencing
  • Stuffning
  • Formontering
  • Transport
  • Crossdocking og ompakking
  • Bemanningsløsninger