Hallsbergsterminal

Hallsbergsterminalen er en av Nordens største kombiterminaler og ligger virkelig midt i Sverige. Her kan vi tilby logistikktjenester for hele logistikkjeden.

Bengt Berntsson

Site Manager

bengt.berntsson@logent.se

+46 760 73 29 36

Et multifunksjonelt knutpunkt midt i Norden

Med en optimal geografisk beliggenhet, nærmest Sveriges demografiske midtpunkt, ligger Hallsbergsterminalen.

Innenfor en radius på 20 mil nås over 50 % av landets befolkning og over 60 % av bedriftene. Terminalen er et knutpunkt i Logents egne intermodale terminalnettverk og Nordens største kombiterminal/railport. Som railport er Hallsberg et sterkt miljøalternativ som gir togpendlere direkteforbindelse til Göteborgs Hamn.

På Hallsbergsterminalen finnes en av Sveriges tørrhavner. Vi lagrer godset ditt i tollager og tar oss av all tolldokumentasjon. Dessuten kan vi transittere godset ditt til Hallsberg fra hele verden.

Tjenester og løsninger

  • Containerhåndtering, alle typer lastbærere opp til 50 tonn, containere, trailere og vekselplatt
  • Godsadministrasjon
  • Kitting & sequencing
  • Formontering
  • Ompakking
  • Materialkontroll
  • Transport
  • Lagring
  • Stuffning
  • Crossdocking og ompakking