Lager

Logent tilbyr drift og utvikling av logistikk innen lager og distribusjon gjennom outsourcing eller insourcing. Vi tilbyr komplette lagerløsninger med merverditjenester, og du kan regne med kostnadsfordeler når vi tar hånd om hele eller deler av din logistikk.

"Logent har vist stor ekspertise i håndtering av gods med spesielle vilkår, både når det gjelder transport og lagerhold. I tillegg kunne de tilby en transparent arbeidsmåte slik at vi sammen skal nå den beste langsiktige løsningen."

Susan Sandberg, Logistics Manager, Suzuki Garphyttan

Vi tar hånd om hele eller deler av kundens logistikk

I en helhetsløsning for din lagervirksomhet og distribusjon er tanken bak svært enkel – at du som kunde skal kunne fokusere på kjernevirksomheten og samtidig vite at din logistikkfunksjon drives og utvikles av spesialister. 

Bedrifter som velger å legge hele logistikken over på oss kan regne med merverdi så som kostnadsfordeler, kontinuerlig utvikling og høy fleksibilitet. Ved at vi overtar driften og utvikler din logistikkfunksjon er vi med og deler dine risikoer, men fremfor alt bidrar vi med vår kunnskap og effektivitet og sørger for at din logistikkfunksjon blir en konkurransefordel.

Enkelhet og forutsigbarhet

Vi kan også ta ansvaret for en del av din logistikk så som godsmottak eller plukk og pakk. Våre konsulenter gjennomfører en forstudie der vi kartlegger virksomheten din. Resultatet av kartleggingen ligger til grunn for vår prissetting som ofte er transaksjonsbasert.

Det er vanlig at kundene våre betaler per plukket ordre, innlevert kolli, håndtert kg eller lignende. På den måten skapes en forutsigbarhet og en tydelig fokus på hva vi har valgt å kalle kvalitativ produktivitet. Modellen er populær hos våre kunder på grunn av sin enkelhet og forutsigbarhet. Kunden vet alltid hva det koster å få jobben gjort, og Logent tar ansvar for å holde rett kvalitet og effektivitet. Mange av kundene våre ser de store fordelene med å beholde sin produksjon inhouse, samtidig som Logent sørger for at bemanningen følger behovet og de rette individene bemanner lageret.

Vi arbeider med høyt utdannede og motiverte teamledere som kontinuerlig sørger for å drive utviklingen i sine oppdrag, derfor våger vi å ta risikoen med å levere stykkprisede løsninger.

Lider dere av vokseverk, produktivitetsutfordringer eller høye fluktuasjoner i produksjonsflyten? La oss på Logent gjennomføre en søyleanalyse av lageret ditt, for å sammen med deg som kunde se om det finnes merverdier i å outsource virksomheten internt eller eksternt til en annen part.

Lageretablering og optimering

Alle våre kunder har ulike forutsetninger, behov og utfordringer, men til felles har de kravet på effektiv logistikkflyt. Hos oss arbeider profesjonelle logistikkspesialister med inngående forståelse for våre kunders hverdag, og med stor mulighet for å tilpasse lagerlogistikken og distribusjonsprosesser etter kundens behov og ønskemål.

Logents simuleringsverktøy gir muligheten til å på en dynamisk måte skape og teste ulike scenarioer ved en lagervirksomhet. For å finne en optimal layout og design finnes det ferdige moduler som lar brukeren effektivt skape et nytt lager, eksisterende lager eller en ombygging.

Verktøyet foreslår den mest fordelaktige dimensjoneringen av trucker, håndteringsutstyr og ressurser for å oppnå en effektiv lagerhåndtering. En unik funksjon er at verktøyet simulerer og sammenligner ulike flytscenarioer for å oppdage flaskehalser før de oppstår. Vi tilbyr også en komplett WMS-plattform for optimal lagerprosesstyring.

logistikk