Toll

Logents tollvirksomhet i Norge og Sverige består av spesialister. Med lang erfaring, høy kompetanse og fullstendig integrasjon både med norske Tolletaten og svenska Tullverket, er vi en pålitelig samarbeidspartner for alle typer fortollingsoppdrag.

"Det har vært viktig for oss med en tolleverandør som kan ta seg av helheten og som vi kjenner tillit til."

Ingela Roos af Hjelmsäter, Chef Kundservice, Green Cargo.

Vi gjør tollhåndteringen enkel

Ved å overlate din tollhåndtering til oss på Logent kan du legge fokus på din kjernevirksomhet. Vi tar hånd om din tollhåndtering med god ekspertise og med høy kvalitet.

Logent Customs Norge er en uavhengig aktør i markedet, med avdeling strategisk plassert nær Svinesund og grensen mot Sverige/EU. Med avdeling i både Norge og Sverige med samme fortollingssystem kan vi gi rask og effektiv service til kunder som opererer i begge land.

Vi har lang erfaring og er spesialister innen alle tollprosedyrer, og konsulenter for dypere undersøkelser eller tollsupport. Vi kan hjelpe deg med alt fra enklere tjenester som tolldeklarasjoner og regnskapsgrunnlag til å være din komplette partner ved komplekse tolløsninger.

Vi tilbyr konsulenttjenester og elektroniske lösninger for å forenkle grensepassering og de forestående forandringer med rapportering av toll/mva når Skatteetaten i 2016/17 overtar funksjonen Tolletaten har hatt med innkreving og rapportering av avgifter.

Vår virksomhet er tilpasset de krav som stilles av myndigheter og bedrifter til integritet, juridisk kompetanse og IT-støtte.

Vi gir personlig service, er fleksible og holder oss løpende oppdatert om forandringer i Tolletatens regelverk. Våre kunder skal føle seg trygge på at oppdragene utføres på en korrekt og kostnadseffektiv måte.

 

Logent er medlem i Customs Alliance Europe, CAE, et europeisk nettverk med representasjon i 11 land med totalt 20 kontor.


 flag_germany  Logent Customs Deutch