Transport & 4PL

Vi fungerer som kundens logistikk- og transportavdeling der vi som langsiktig partner utformer, administrerer og løpende effektiviserer godsflyten.

"Logent kunne presentere et opplegg for samordning og effektivisering av våre transporter som gir oss betydelige kostnadsbesparelser og forenkler vår administrasjon."

ANDERS WACKFELT, PRODUKSJONS- OG INNKJØPSSJEF, BILLES TRYCKERI AB

Utvikle din globale godsflyt ved hjelp av vår kompetanse, kontroll og administrasjon

Logent er en uavhengig aktør innen freight management som arbeider med å utvikle og administrerer godsflyt for våre kunder. Vi designer effektive opplegg for din bedrifts transporter, uansett transportslag, og sørger for kompetanse og løsninger som gir deg økt kontroll, lavere kostnader og høyere servicenivå.

Med oss får dere den kompetanseforsterkningen som kreves for din vareflyt, dette ettersom vareflytens utforming og effektivitet er vårt spesialområde. Gjennom et løpende forbedringsarbeid sikres rett løsning for kundens spesifikke behov.

Kundens løsninger utformes gjennom stor bransjekunnskap og et globalt nettverk, og vi sørger for konkurransekraftige kostnader takket være våre samlede volumer.

Gjennom skreddersydde prosesser og IT-løsninger tar Logent hånd om den løpende administrasjonen, inkludert daglige råd og støtte til kundens organisasjon.

Vanligvis gjennomføres det innledningsvis en transportanalyse der vi med din fraktstatistikk som grunnlag analyserer godsflyten, og basert på resultatet presenterer vi forbedringsforslag for transportopplegg og forventede kostnadseffektiviseringer. Vi kan også implementere resultatene i din virksomhet.

Vi tilbyr:
  • Én kontakt, ett system, én faktura – for alle dine frakter
  • Daglig tilgang til unik samlet kompetanse innen freight management
  • Ekspertise som utformer og håndterer effektiv godsflyt
  • Vi tar oss av all administrativ håndtering så som løpende transportørkontakter, fakturakontroll, feilsøking, reklamasjoner etc.

Reduserte kostnader for vareflyt

Reduserte kostnader for intern administrasjon

Riktig kvalitet av vareflyt