Utdanning

Logent tilbyr bedriftstilpasset utdanning for de som vil utvikle sin kompetanse internt i bedriften. Vår utdanningsmodell bygger på at arbeidsgiver og medarbeider i fellesskap satser for å øke kompetansen hos det enkelte individet, og derigjennom på bedriften. Vi vil være med og utvikle bransjen fremover og inn i framtiden.

Daniel Rhedin

HEAD OF CONSULTING

daniel.rhedin@logent.se

+46 72 008 84 54

Vi formidler formålstjenlig kunnskap for direkte forretningsnytte i logistikkintensive virksomheter

Å hele tiden holde seg oppdatert om de seneste verktøyene, reglene eller lovverk innen logistikk krever kontinuerlig kompetanseutvikling. Dette er en utfordring både for oss og for våre kunder. Vår løsning ble å skape en egen utdanningsvirksomhet innen logistikk. Våre utdanningsledere er yrkesaktive innen logistikkområdet og mange av dem arbeider som konsulenter, noe som gir bred erfaring om aktuelle spørsmålsstillinger og prosesser i ulike bransjer.

Tilpassede og bedriftsinterne utdannelser

Vi tilbyr tilpassede og bedriftsinterne utdannelser. På den måten finnes det alltid et treffsikkert alternativ for å styrke kompetansen og øke konkurransekraften i din bedrift.

Fordelene med tilpasset utdanning er mange: som et eksempel kan dine viktigste emneområder og spørsmålsstillinger prioriteres samtidig som vi kan tilby kurslederen som best passer dine forutsetninger. Videre kan tid og sted bestemmes etter dine behov, og du kan åpent føre diskusjoner uten å tenke på eksterne deltagere. Mer informasjon om de mest etterspurte fagområdene vi har utdannelser innen finnes i menyen til høyre.