Volvo Cars förnyar avtal med Logent för emballagehantering i Torslanda

Volvo Cars har tecknat ett långsiktigt avtal med Logent vilket innebär förnyat, och samtidigt utökat, förtroende avseende emballagehantering. Logent innehar uppdraget sedan januari 2014 och nu förstärker Logent ytterligare positionen som en viktig leverantör till Volvo Cars.

Avtalet avser hantering av det omfattande emballageflödet mellan Volvos produktionsanläggning och dess leverantörer. Samarbetet mellan avtalsparterna utökas kontinuerligt och därför väljer Logent att etablera verksamheten till nya lokaler med en fördubblad kapacitet i direkt anslutning till produktionen i Torslanda.

Genom närheten till produktionsanläggningen och omfattande investeringar i avancerad automationsutrustning, kommer framtida kapacitetsbehov att säkerställas.

– Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över det förnyade förtroendet och den långsiktiga lösning vi har skapat tillsammans med Volvo Cars. Vi ser det som en viktig bekräftelse på Logents innovativa förmåga att tillsammans med våra kunder kunna utveckla lösningar som är flexibla och kostnadseffektiva över tid, säger Mats Steen, CEO Logent Group.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Steen, CEO Logent Group
Tel: 070-233 83 02, e-mail: mats.steen@logent.se

Visa som:
Ladda fler inlägg