Bemanning

Logent är ett ledande bemanningsföretag inom logistik med fokus på personal för lager, distribution, industri och administration. Vi har lång erfarenhet av olika bemanningsupplägg och arbetar aktivt med uppdragsutveckling och bemanningsplanering för att kontinuerligt reducera kostnader.

Rätt person på rätt plats

Logent är specialister på bemanning inom logistik och produktion. Vi vet att era kunder förväntar sig rätt produkt i rätt tid och vi kan hjälpa er med det. För Logent som bemanningspartner innebär det att vår personal har rätt utbildning, rätt inställning och viljan att bidra till era goda kundrelationer. 

Logents bemanningsverksamhet har vuxit snabbt och är idag ledande inom lager, logistik och produktion. Är ni i behov av erfarna truckförare, orderplockare, montörer eller maskinoperatörer har Logent med sina över 3000 anställda rätt person för er. Vi arbetar med såväl tillfälliga behov som längre heltidsuppdrag för både kollektivanställda och tjänstemän. Vi kommer gärna på besök och berättar mer om våra möjligheter att hjälpa er.

Med våra bemanningslösningar får du:
  • Flexibilitet
  • Enkel resurstillgång
  • Kostnadseffektivitet
  • Möjlighet att fokusera på kärnverksamheten

CSR-bemanning

Vi arbetar även med CSR-lösningar inom bemanning och har redan en lång tradition av att se möjligheterna och förmånen att arbeta med grupper som traditionellt står långt från arbetsmarknaden, som unga, nysvenskar och personer med nedsatt arbetsförmåga. För Logent innebär dessa möjligheter samtidigt ett åtagande att komplettera med intern utbildning på arbetsplatsen för att säkerställa kvalité i produktion och bidra till personlig utveckling hos den anställda. Vår ambition är att även fortsättningsvis aktivt bidra till en positiv utveckling av ett stort problem i samhället. På så vis är även våra kunder en del av lösningen.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen inom ramarna för existerande arbetsmarknadsåtgärder, med bemanningslösningar för personer med nedsatt arbetsförmåga tillsammans med partnerföretag och organisationer, som t ex introduktionsrekrytering via partnerföretag. Logent står alltid för praktisk drift genom arbetsledare, avtalsuppföljning och kvalitetssäkring.

 

rätt utbildning

rätt utrustning

rätt inställning