Consulting

Logent erbjuder kvalificerade logistikkonsulter för företag som vill utveckla och effektivisera sin logistik. Vi analyserar hela eller delar av verksamheten och föreslår mätbara och genomförbara förbättringar.

Daniel Rhedin

Head of Consulting

daniel.rhedin@logent.se

+46 72 008 84 54

Logistikutveckling med fokus på genomförbarhet

Våra kunder är företag som vill utveckla och effektivisera sin logistik. Logent analyserar verksamheten och föreslår mätbara, genomförbara förbättringar i kundens logistikprocess.

Verkligt användbara lösningar

Våra erfarna och kvalificerade konsulter är bland annat specialister på supply chain management, upphandlingar, förändringsprocesser, transportflöden, lagerbyggnation, logistikoptimering och projektledning. Oavsett om ni söker en resurs eller kompetens för att effektivisera orderplock eller för att utarbeta en ny logistikstrategi har vi rätt person för uppdraget.

Vårt erbjudande har alltid varit logistikutveckling med ett helhetsperspektiv som skapar konkreta resultat. Våra kunder söker en verkligt användbar lösning som är byggd på individuella förutsättningar och som öppnar för maximal potential.  Man vill ofta arbeta med en konsult som kan ta fullt ansvar för både analys och genomförande och för att vara den konsulten krävs kunskap byggd på erfarenhet. Inom Logent har vi gedigen erfarenhet av framgångsrika förändringsprocesser, grundad i solid sakkunskap och bred överblick.

För att optimera en varuförsörjningskedja är ett genomgripande arbete nödvändigt och efter en djupgående analys kan vi tillsammans med våra kunder formulera mål och strategi. Vi föreslår förbättringar och ofta projektleder vi också utvecklingsarbetet. På så sätt kan vi garantera både kostnadsbesparingar och ständig utveckling. Vi har projektledare med specialistkunskap inom bland annat tåglogistik, lagerbyggnation, detaljhandelslogistik, hamn, multimodala lösningar, transportoptimering och tredjepartslogistik.

Stapelutredning – en av våra beprövade effektiviseringsprocesser

Många av våra samarbeten inleds med en analys av den rådande situationen. I det första steget i vår metod stapelutredning samlas relevant logistikdata, kostnader och nyckeltal in och och analyseras för att skapa en korrekt bild av nuläget.

Syftet med en stapelutredning är just att enas kring nuvarande kostnadsstruktur och identifiera besparingspotentialen. Att besparingen blir realiserad garanterar vi genom att alltid vara beredda att leverera tjänsten till det föreslagna styckpriset, modellen till höger beskriver principerna med en stapelutredning.