icon

Hamn & Hub

Genom att etablera, driva och utveckla verksamhet i strategiskt viktiga hamnar och kombiterminaler kan vi erbjuda ett effektivt och miljövänligt nät av terminaler. De tjänster vi erbjuder innefattar bland annat terminaldrift, stuveritjänster, bemanningslösningar, förar- och maskinuthyrning samt verkstads- och maskintjänster.

Hamn

Logent driver och utvecklar hamnverksamhet där vi genom kombinationen av kompetens från flera områden har ett unikt erbjudande. I våra hamnverksamheter löser vi alla uppgifter inom godshantering för last- och passagerartrafik.

Läs mer

Kombiterminal

Logent arbetar med operationell drift på kombiterminaler där vi kan ta över drift och utveckling för att säkerställa att terminalen får rätt volymer för att vara lönsam.

Läs mer