Hamn

Logent driver och utvecklar hamnverksamhet där vi genom kombinationen av kompetens från flera områden har ett unikt erbjudande. I våra hamnverksamheter löser vi alla uppgifter inom godshantering för last- och passagerartrafik.

Mikael Myntti

Affärsutveckling och Försäljning

mikael.myntti@logent.se

+46 721 61 48 74

Hamnutveckling med fokus på framtiden

Det finns en stor utvecklingspotential i hamnverksamheter och Logent kan bidra med både lång erfarenhet och innovativa lösningar. Vår verksamhet är i ständig utveckling och när hamnkartan i Norden omformas kommer vi att vara en pådrivande aktör. 

Genom att etablera verksamhet i strategiskt viktiga hamnar och kombiterminaler kan vi erbjuda ett effektivt nät av terminaler. I våra hamnverksamheter löser vi alla uppgifter inom godshantering för last- och passagerartrafik och våra medarbetare är specialister på lastsäkring, ombordarbete och förtöjning/losskastning med behörighet för terminaltraktor, traverskran, CE-transporter och förekommande truckar. Vår specialitet är RoRo, bilhantering, organisering av blixtstyrkor samt utveckling av hamn- och terminalstrukturer.

I Stockholms Hamnar bedriver vi stuveriverksamhet i Tegelviken, Värtahamnen och Stadsgården  och i Göteborg har vi basen i Skandiahamnen. I Nynäshamn arbetar vi idag med oljehamnshantering.

Vi erbjuder bland annat:
  • Terminaldrift
  • Transportplanering
  • Förar- och maskinuthyrning
  • Stuveritjänster
  • Lossning/lastning av RoRo-enheter
  • Verkstad- och maskintjänster
  • Containerhantering
  • Bemanningslösningar
  • Pre Delivery Inspection, PDI