Nynäshamn

Våra medarbetare har stor erfarenhet av att självständigt leverera och upprätthålla tjänster för oljehamnshantering vilket vi gör i Nynäshamn.

Peter Görlin

Site Manager

peter.gorlin@logent.se

+46 72 167 17 98

Oljehamnshantering i Nynäshamn

I Nynäshamn arbetar vi idag med oljehantering inom Nynäshamns hamn.

Våra medarbetare har stor erfarenhet av att självständigt leverera och upprätthålla tjänster för oljehamnshantering som exempelvis:

  • Trossföring vid förtöjning/losskastning av ankommande/avgående tankfartyg
  • Till- respektive losskoppling av lastarmar och slangar
  • Provtryckning av lossningsutrustning
  • Provtagningar av lasten
  • Kontaktperson mot fartygen
  • Säkerhetsvakt under lossning respektive lastning av tankfartyg
  • Loadingmaster