Stockholm

Vi löser alla uppgifter inom godshantering för last- och passagerartrafik och opererar bland annat på samtliga RoRo-terminaler i Stockholm.

Peter Görlin

Site Manager

peter.gorlin@logent.se

+46 72 167 17 98

Vi löser alla uppgifter inom godshantering

Vi löser alla uppgifter inom godshantering för last- och passagerartrafik och opererar bland annat på samtliga RoRo-terminaler i Stockholm.

Våra medarbetare är specialister på lastsäkring, ombordarbete och förtöjning/losskastning, med behörighet för terminaltraktor, traverskran, CE-transporter och förekommande truckar.

Vår egen maskinpark består av terminaltraktorer och truckar med kapacitet på upp till 42 ton. Med en flexibel schemaläggning kan vi arbeta när som helst under veckans alla dagar.

Stuveriverksamhet

Logent har stuveriarbetare i samtliga tre innerstadshamnar i Stockholm och hanterar rullande enheter av och på de båtar som trafikerar dessa hamnar. Genom vår gedigna erfarenhet från hantering av bilar, trailers och övrigt RoRo-gods kan vi erbjuda de rederier som anlöper någon av hamnarna en fullservicetjänst, från förtöjning till lastning/lossning av fartyg.

Oljehamnshantering

Våra medarbetare har stor erfarenhet av att självständigt leverera och upprätthålla tjänster för oljehamnshantering som exempelvis:

  • Trossföring vid förtöjning/losskastning av ankommande/avgående tankfartyg
  • Till- respektive losskoppling av lastarmar och slangar
  • Provtryckning av lossningsutrustning
  • Provtagningar av lasten
  • Kontaktperson mot fartygen
  • Säkerhetsvakt under lossning respektive lastning av tankfartyg
  • Loadingmaster

Maskinförare och maskinuthyrning

Våra medarbetare har behörighet för terminaltraktor, traverskran, CE-transporter och förekommande truckar. Genom Logent kan du hyra maskinförare för kortare eller längre uppdrag. Har du egen maskin kör vi den, har du inte det så tar vi med oss rätt utrustning.

Vår egen maskinpark består av terminaltraktorer och truckar med kapacitet på upp till 42 ton. Välkommen att kontakta oss för en diskussion om uthyrning och kompetenssäkring.