Kombiterminal

Logent arbetar med operationell drift på kombiterminaler där vi kan ta över drift och utveckling för att säkerställa att terminalen får rätt volymer för att vara lönsam.

Effektiv kombitrafik

Med stor erfarenhet av att driva förändring är vår ambition att vara en betydelsefull aktör inom utvecklingen av effektiv kombitrafik.

Grunden till framgång är effektiv produktion, enkelhet för järnvägsoperatörer och åkerier samt ett aktivt sälj- och affärsutvecklingsarbete för att etablera nya flöden och volymer på våra terminaler. Med andra ord åtar vi oss att ta över driften och utvecklingen av en kombiterminal samt att säkerställa rätt trafikvolymer över tid. På så sätt säkerställer vi nyttan för användarna och lönsamhet för terminalens ägare. Vi har lång och bred erfarenhet inom terminaldrift samt flexibla och kundorienterade medarbetare.

De tjänster vi erbjuder innefattar bland annat:
  • Containerhantering
  • Ompackning
  • Lagring
  • Kitting & Sequencing
  • Stuffning
  • Förmontering
  • Transport
  • Crossdockning och ompackning
  • Bemanningslösningar