Hallsbergsterminalen

Hallsbergsterminalen är en av Nordens största kombiterminaler och ligger verkligen mitt i Sverige. Här kan vi erbjuda logistiktjänster för hela logistikkedjan.

Mats Holmberg

COO Logistik

mats.holmberg@logent.se

+46 723 70 48 59

En multifunktionell knutpunkt i mitten av Norden

Med ett optimalt geografiskt läge närmast Sveriges demografiska mittpunkt ligger Hallsbergsterminalen.

Inom en radie på 20 mil nås över 50% av landets befolkning och över 60% av företagen. Terminalen är knutpunkt i Logents eget intermodala terminalnätverk och Nordens största kombiterminal/railport. Som railport är Hallsberg ett starkt miljöalternativ som erbjuder tågpendlar med direktförbindelse till Göteborgs Hamn.

På Hallsbergsterminalen finns en av Sveriges torrhamnar. Vi lagrar ditt gods i tullager och sköter om alla tullhandlingar. Dessutom kan vi transitera ditt gods till Hallsberg från hela världen.

Tjänster och lösningar

  • Containerhantering, alla typer av lastbärare upp till 50 ton, containers, trailers och växelflak
  • Godsadministration
  • Kitting & sequencing
  • Förmontering
  • Ompackning
  • Materialkontroll
  • Transport
  • Lagring
  • Stuffning
  • Crossdockning och ompackning