Lager

Logent erbjuder drift och utveckling av logistik inom lager och distribution genom outsourcing eller insourcing. Vi erbjuder kompletta lagerlösningar med mervärdestjänster och ni kan räkna med kostnadsfördelar när vi tar hand om hela eller delar av er logistik.

"Logent har visat ett stort kunnande i att hantera gods med speciella villkor, både vad gäller transporter och lagerhållning, och de kunde erbjuda ett transparent arbetssätt för att vi tillsammans ska nå den bästa lösningen långsiktigt."

Susan Sandberg, Logistics Manager, Suzuki Garphyttan

Vi tar hand om hela eller delar av er logistik

I en helhetslösning för er lagerverksamhet och distribution är tanken bakom mycket enkel – att ni som kund ska kunna fokusera på kärnverksamheten och samtidigt veta att er logistikfunktion drivs och utvecklas av specialister. 

Företag som väljer att lägga över hela logistiken på oss kan räkna med mervärden såsom kostnadsfördelar, kontinuerlig utveckling och hög flexibilitet. Genom att vi övertar driften och utvecklar er logistikfunktion är vi med och delar era risker, men framförallt bidrar vi med vår kunskap och effektivitet och ser till att er logistikfunktion blir en konkurrensfördel.

Enkelhet och förutsägbarhet

Vi kan också ta ansvaret för en del av er logistik så som godsmottagning eller plock & pack. Våra konsulter genomför en förstudie där vi kartlägger er verksamhet. Resultatet av kartläggningen ligger till grund för vår prissättning vilken ofta är transaktionsbaserad.

Vanligt är att våra kunder betalar per plockad order, inlevererat kolli, hanterat kg eller liknande. På så sätt skapas förutsägbarhet och ett tydligt fokus på vad vi valt att kalla kvalitativ produktivitet. Modellen uppskattas av våra kunder för sin enkelhet och förutsägbarhet. Kunden vet alltid vad det kostar att få jobbet gjort och Logent tar ansvar för att hålla rätt kvalitet och effektivitet. Många av våra kunder ser de stora fördelarna med att ha kvar sin produktion inhouse samtidigt som Logent ser till att bemanningen följer behovet och rätt individer bemannar lagret.

Vi arbetar med välutbildade och motiverade teamledare som kontinuerligt ser till att driva utvecklingen i sina uppdrag, därför vågar vi ta risken att leverera styckprissatta lösningar.

Lider ni av växtvärk, produktivitetsutmaningar eller höga fluktuationer i produktionsflödet? Låt oss på Logent genomföra en stapelanalys på ert lager för att tillsammans med er som kund se över om det finns mervärden i att outsourca verksamheten internt eller externt till en annan part.

Lageretablering och optimering

Alla våra kunder har olika förutsättningar, behov och utmaningar men gemensamt är kravet på effektiva logistikflöden. Hos oss arbetar professionella logistikspecialister med djup förståelse för våra kunders vardag och med stor möjlighet att anpassa lagerlogistiken och distributionsprocesser efter kundens behov och önskemål.

Logents simuleringsverktyg ger möjlighet att på ett dynamiskt sätt skapa och testa olika scenario vid en lagerverksamhet. För att hitta optimal layout och design finns färdiga moduler som låter användaren effektivt skapa ett nytt lager, befintligt lager eller en ombyggnation.

Verktyget föreslår den mest gynnsamma dimensioneringen av truckar, hanteringsutrustning och resurser för att uppnå en effektiv lagerhantering. En unik funktion är att verktyget simulerar och jämför olika flödescenario för att upptäcka flaskhalsar innan de uppstår. Vi erbjuder också en komplett WMS-plattform för optimal lagerprocesstyrning.

logistik2