Transport & 4PL

Vi fungerar som kundens logistik- och transportavdelning där vi som långsiktig partner utformar, administrerar och löpande effektiviserar godsflöden.

"Logent har kunnat presentera ett upplägg för att samordna och effektivisera våra transporter som ger oss betydande kostnads-besparingar och samtidigt förenklar vår administration."

Anders Wackfelt, Produktions- och Inköpschef, Billes Tryckeri AB

Utveckla era godsflöden med hjälp av vår kompetens, kontroll och administration

Logent  är en oberoende aktör inom freight management som arbetar med att utveckla och administrera godsflöden åt våra kunder. Vi designar effektiva upplägg för era transporter oavsett transportslag och tillhandahåller kompetens och lösningar som ger er ökad kontroll, lägre kostnader och högre servicenivå.

Med oss får ni den kompetensförstärkning som krävs för era varuflöden; detta då varuflödenas utformning och effektivitet är vårt huvudsakliga fokus. Genom ett löpande förbättringsarbete säkerställs rätt lösning för kundens specifika behov.

Kundens lösningar utformas genom stort branschkunnande och ett globalt nätverk och vi säkerställer konkurrenskraftiga kostnader tack vare våra samlade volymer.

Genom anpassade processer och IT-lösningar sköter Logent den löpande administrationen, inklusive dagliga råd och stöd till kundens organisation.

Vanligtvis genomförs initialt en transportanalys där vi med er fraktstatistik som grund analyserar godsflöden och baserat på resultaten presenterar vi förbättringsförslag för transportupplägg och förväntade kostnadseffektiviseringar. Vi kan även implementera resultaten i er verksamhet.

Vi erbjuder:
  • En kontakt, ett system, en faktura – för alla era frakter
  • Daglig tillgång till unik samlad kompetens inom freight management
  • Expertis som utformar och hanterar effektiva godsflöden
  • Vi sköter all administrativ hantering, såsom löpande transportörskontakter, fakturakontroll, felsökning, reklamationer etc.

Minskade kostnader för varuflödena

Minskad kostnad för intern administration

Rätt kvalitet på varuflödet