Transportanalys

Transportanalys är ett viktigt verktyg för att kunna förbättra och optimera en transportverksamhet, i både tid, pengar och en ökad flexibilitet. Det finns mycket att vinna på att regelbundet utföra transportanalyser.

Fredrik Strömberg

Affärsområdeschef 4PL

fredrik.stromberg@logent.se

Optimera en transportverksamhet

I en transportanalys tittar vi på flera parametrar som: 

  • Nuvarande transport- och logistiksituation
  • Gällande avtal
  • Intermodala transportnätverk
  • Lastoptimering
  • Ruttoptimering
  • Administrativa rutiner och verktyg
Hur arbetar vi med transportanalys för din verksamhet?

Vi utgår från din nuvarande transport- och logistiksituation. Vilka är dina produkter, destinationer, transportslag, av- och pålastning, rutter? Vad har du för transportavtal idag?

Vi samlar in data och analyserar den, för att ge dig ett förslag på hur du kan planera och administrera dina transporter på bästa möjliga sätt.

Fördelar med transportanalys

En transportanalys och de förbättringsförslag de genererar kan ge dig en ökad flexibilitet och mer kostnads- och tidseffektiva transporter. Med hjälp av fraktupphandling och bättre avtal kan du spara in på bekymmer och pengar.

Du har mycket att vinna på att regelbundet genomföra transportanalyser – att ha en optimal transportverksamhet är en konkurrensfördel.