Tull

Logents tullverksamhet i Sverige och Norge består av specialister. Med lång erfarenhet, hög kompetens och fullskalig systemintegration med både svenska Tullverket och norska Tolletaten är vi den givna samarbetspartnern för alla typer av tullärenden.

"Det har varit viktigt för oss med en tulleverantör som kan se till helheten och som vi känner förtroende för."

Ingela Roos af Hjelmsäter, Chef Kundservice, Green Cargo.

Vi gör tullhantering enkel

Genom att överlämna er tullhantering till oss på Logent kan ni lägga fokus på er egen kärnverksamhet. Vi sköter er tullhantering med god expertis och med en hög kvalité.

Logent är Sveriges näst största fristående tullombud. Vi finns även på plats i Norge och arbetar i samma system vilket gör att vi kan erbjuda snabb och effektiv service till kunder som är verksamma i de båda länderna. Vi har specialister inom alla tullprocedurer och konsulter för djupare utredningar eller tullsupport. Vi kan hjälpa er med allt från enklare tjänster som tulldeklarationer och redovisningsunderlag till att vara er kompletta partner för komplexa tullösningar.

Tullärenden utgör ett nischområde i logistiken, med särskilda villkor som förutsätter en högt driven specialisering. Företag ställs inför utmaningen att möta myndighetskrav på integritet, juridisk kompetens och IT-stöd, utan att ge efter på allmänna krav på kostnadseffektivitet och flexibilitet. Vår tullverksamhet är utformat som ett svar på den utmaningen. För några företag är det onödigt eller rent av omöjligt att bygga en egen kompetens, och för dem ska vi vara en lättillgänglig samarbetspartner.

Våra erfarna medarbetare har alla genomgått Tullverkets kurser och vi är AEO-certifierade.. För uppdaterad och korrekt omvärldsbevakning är företaget ordförande i Transportindustriförbundets tullkommitté.

Logent är även medlem i Customs Alliance Europe, CAE, ett europeiskt nätverk med representation i 11 länder med totalt 20 kontor.