Aktiv/Passiv Förädling

Aktiv/Passiv Förädling

Logent har systemstöd och kompetens för att hantera processerna kring Aktiv och Passiv förädling

Aktiv förädling innebär att man inte behöver betala tullavgiften (eller kan få tillbaka den) för en vara som importeras tillfälligt till EU. Varan bearbetas eller repareras och exporteras därefter som en förädlad produkt till ett land utanför EU. Man kan bara använda sig av aktiv förädling för varor som är tullbelagda, annars måste de omfattas av så kallade handelspolitiska åtgärder, till exempel importlicens. Logent hanterar processen från det att varan kommer in i Sverige tills den är bearbetad och skall återexporteras.

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation (förädlingsprocesser). Efter bearbetningen återimporteras varorna (förädlingsprodukterna) tullfritt eller med lägre tull och moms än vid normal import. Processen vid passiv förädling består av flera delmoment från hantering för det avgående godset till slutklarering och Logent kan ta ansvaret för att ni får en fungerande tullhantering.