Import- och exportdeklarationer

Import- och exportdeklaration

Vi tar hand om era import- och exportdeklarationer och har de tillstånd och förenklingar som krävs för en smidig och effektiv tullbehandling.

Import

För att importera varor till Sverige krävs att man anmäler varan för import (övergång till fri omsättning). Import innebär att du tar in en vara till EU, från ett land utanför EU. För att du ska få använda din vara eller sälja den vidare måste du först anmäla den för förtullning till Tullverket. Det gör du genom att fylla i en importdeklaration. Vill du inte deklarera själv kan du anlita ett ombud.

Importdeklarationen skickas elektroniskt till Tullverket. Det företag eller det ombud som har kredittillstånd och tillstånd till förenklat deklarationsförfarande behöver bara lämna en förenklad deklaration när varorna kommer. Om ditt företag har kredittillstånd hos Tullverket betalar du eventuella importavgifter mot tullräkning. Importmoms redovisas separat till Skatteverket.

Är du en ekonomisk aktör, det vill säga om du i din näringsverksamhet ägnar dig åt verksamhet som omfattas av tullagstiftningen, måste du ha ett så kallat EORI-nummer att identifiera dig med i de svenska tulldeklarationerna. EORI-nummer är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU. EORI-nummer ansöker man om hos Tullverket.

Som kund till Logent erhåller ni redovisningsunderlag för importmoms i de fall vi utfört importdeklarationen

Export

Export innebär att du för ut en unionsvara från EU. I tullsammanhang talar vi om EU:s tullområde. De områden och länder som inte ingår i tullområdet kallas för tredjeland eller land utanför EU. När du vill exportera en vara ska du deklarera varan för export. Det gör du genom att lämna en elektronisk tulldeklaration själv eller genom att ta hjälp av ett ombud.

När du deklarerar elektroniskt behåller du de styrkande handlingarna på företaget. Du ska vara beredd att presentera styrkande handlingar som visar att uppgifterna i din deklaration är korrekta. För att få lämna uppgifter elektroniskt behöver du tillstånd från Tullverket. Du kan välja mellan två system, EDI (Electronic Data Interchange) eller TID (Tullverkets internetdeklaration).