Intrastat & Transitering

Intrastat

Intrastatredovisning är förknippad med krav på kompetens, systemintegration och uppdaterad information vilket gör området särskilt lämpat för outsourcing.

För att vara effektiv med intrastatredovisning krävs att personalen jobbar med frågan dagligen och att de har rätt IT-verktyg. Våra tullspecialister gör inget annat än att jobba med tullfrågor och vi utvärderar ständigt våra IT-system för att säkerställa att de är effektiva. Vi vet att våra priser är konkurrenskraftiga och att vi är snabba.

Transitering

Många av våra kunder anlitar oss för att hantera dokumentationen kring transiteringar, ofta tillsammans med att vi driftar deras tullfria lager.

Vi har systemintegration, tillstånd och kompetens för att sköta all transiteringsdokumentation elektroniskt mot svenska tullen vilket gör processen kostnadseffektiv och snabb.